W O R K W A Y S

Aanmelden

Wie kan gebruikmaken van onze dienstverlening:

Mensen met WIA WAO WAJONG en Ziektewet uitkering die vanuit het UWV worden aangemeld bij Workways voor een sociaal Activeringstraject. (zie voor verdere informatie onder kopje producten).

Mensen die vanuit de WMO ambulante thuisbegeleiding nodig hebben.


Individuele begeleiding

De begeleiding van Workways is dienstverlening op maat. Dit betekent dat de trajecten per cliënt zeer uiteenlopend kunnen zijn.

Workways stelt de cliënt centraal en is van mening dat vertrouwen, betrokkenheid en wederzijds respect de basis vormt voor een succesvol traject.

Door met de cliënt samen te kijken wat er nodig is aan hulpverlening en dit proces te ondersteunen wordt de stabiliteit vergroot. Stap voor stap worden problemen aangepakt.

Het doel is dat de cliënt weer de regie neemt en krijgt over zijn eigen leven, zodat hij/zij vanuit een stabiele situatie weer aan het werk kan.


Promotie film Wajong Werkt

kantoor Workways kantoor Workways kantoor Workways