// Workways

W O R K W A Y S

Workways is een klein bureau voor gespecialiseerde thuiszorg en re-integratie. Er wordt gewerkt door adviseurs die jarenlange werkervaring hebben in het ondersteunen van mensen die problemen ondervinden in het dagelijks leven.

Workways heeft tot doel om u te ondersteunen bij het op orde krijgen van uw leven. Bij Workways staat u als cliënt centraal. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht en een passend hulpaanbod wordt geboden. Wij helpen u bij het aanleren van praktische vaardigheden.

Het einddoel is dat u zo gestabiliseerd bent en draagkrachtig dat u weer volledig de regie heeft over uw leven.

kantoor Workways kantoor Workways kantoor Workways

Je bent op 14-07-2024 bezoeker nummer 1520.